Konkurrenceregler ved afholdelse af DM i hjemmebedømmelse.

Danmarksmesterskab afholdes hvert år i en weekend ultimo marts eller primo april måned.

Datoen meddeles de enkelte medlemsforeninger 8 uger før afholdelsen.

Medlemsforeningerne meddeler 2 uger før afholdelsen, hvilke akvarier der deltager i konkurrencen.

Hver enkelt medlemsforening kan deltage med 1 akvarie i hver af klasserne 2A (Prydakvarier under 100 l) - 2B (prydakvarier over 100 l) – 2 junior (akvarister til og med 16 år) - 3 (beplantede biotopakvarier) - 4 (ubeplantede biotopakvarier) - 5 (artsakvarier) – 6 (artsakvarier for avlsfisk) – 12 (saltvand).

Som udgangspunkt er det de enkelte klubvindere i de enkelte klasser, der går videre til selve Danmarksmesterskabet. Klubvinderens akvarie i de enkelte klasser, skal endvidere været vurderet egnet til deltagelse i Danmarksmesterskabet af en af DAS uddannet og godkendt akvariedommer.

Såfremt der ikke har fundet en bedømmelse sted i den enkelte klub, kan bestyrelsen indstille et medlem til deltagelse direkte ved Danmarksmesterskabet. Det anbefales, at indstillingen sker i samarbejde med en af DAS uddannet og godkendt akvariedommer. Hvis dette ikke er muligt, fremsendes en fotodokumentation af akvariet vedlagt en beskrivelse af fiskesamlingen sammen med tilmeldingen til DAU’s konkurrenceleder, der efterfølgende i samarbejde med de valgte dommere ved Danmarksmesterskabet vurderer akvariets egnethed til deltagelse i konkurrencen.

Der skal være mindst 2 deltagere i en klasse, før der bliver afholdt konkurrence/bedømmelse i den pågældende klasse. Det betyder, at man ikke kan blive Danmarksmester, hvis man som den eneste er tilmeldt i en klasse.

Præmier: 1-3 deltagere= 1 præmie

4-6 deltagere= 2 præmier

Over 6 deltagere= 3 præmier

Det er den af DAU´s bestyrelse udpegede konkurrenceleder, der i samarbejde med DAS udpeger dommerne til Danmarksmesterskabet. Rent praktisk betyder det, at DAU meddeler DAS dato for afholdelse af Danmarksmesterskabet 8 uger før afholdelsen, og DAS meddeler DAU’s konkurrenceleder navnene på dommerne 2 uger før.

DAS-dommerne medbringer bedømmelseskort, som de udfylder og underskiver umiddelbart efter bedømmelsen og sender til konkurrencelederen, der videresender dem til den enkelte konkurrencedeltagers akvarieforening/klub.

Vedtaget på Generalforsamlngen 8.11.2010 i Skive